Hlavní město Praha

Den otevřených dveří

| | |

1. 1. 0.00 h

Nejtěžší chvíli sportovního života je se zvednout po pádu, či nezdaru. Těch zažívám během sportu mnoho. Vím, že bez pomoci blízkých bych to úplně nezvládla a jsem moc ráda, že Společnost pro ranou péči právě v takových chvílích pomáhá rodičům a jejich dětem.   Nikol Ogrodníková 2.místo na ME v hodu oštěpem, atletka roku 2018
Více informací o Týdnu rané péče naleznete na www.tydenranepece.cz.