Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

Příchod miminka na svět je většinou spojen s radostným očekáváním. Osud ale mnohým lidem postaví do cesty těžkou zkoušku, když se dítě narodí s postižením. O to víc lásky a pozornosti pak potřebuje. Proto je tady nezpochybnitelná role služby rané péče, která pomáhá rodinám překlenout náročné období a naučit se starat o dítě v přirozeném domácím prostředí, ve spolupráci s odborníky. Tito rodiče a jejich děti pak ovládají vzácné umění. Dokáží se totiž společně radovat z každého malého pokroku, jako by to byla velká a mimořádná událost.

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
poslankyně Parlamentu ČR			  	

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

Příchod miminka na svět je většinou spojen s radostným očekáváním. Osud ale mnohým lidem postaví do cesty těžkou zkoušku, když se dítě narodí s postižením. O to víc lásky a pozornosti pak potřebuje. Proto je tady nezpochybnitelná role služby rané péče, která pomáhá rodinám překlenout náročné období a naučit se starat o dítě v přirozeném domácím prostředí, ve spolupráci s odborníky. Tito rodiče a jejich děti pak ovládají vzácné umění. Dokáží se totiž společně radovat z každého malého pokroku, jako by to byla velká a mimořádná událost.

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
poslankyně Parlamentu ČR