prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph. D.

Ranou péči podporuji, poněvadž práce, kterou odborníci ze středisek Rané péče poskytují, je velice potřebná. Odborné služby, které jsou nabízeny rodinám v době, kdy radost z narození dítěte vystřídají obavy o jeho zdraví a strach z budoucnosti, jsou žádoucí a nenahraditelné. Cesta k současnému postavení tohoto druhu péče nebyla jednoduchá a trvala více než čtvrtstoletí. Z vytrvalé práce skupiny dobrovolníků se vytvořila profesionální síť poskytovatelů, která se stala důležitou složkou v systému péče o rodinu s postiženým dítětem. Děkuji všem zúčastněným za dosavadní práci a přeji i nadále hodně úspěchů.

 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph. D.
děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích			  	

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph. D.

Ranou péči podporuji, poněvadž práce, kterou odborníci ze středisek Rané péče poskytují, je velice potřebná. Odborné služby, které jsou nabízeny rodinám v době, kdy radost z narození dítěte vystřídají obavy o jeho zdraví a strach z budoucnosti, jsou žádoucí a nenahraditelné. Cesta k současnému postavení tohoto druhu péče nebyla jednoduchá a trvala více než čtvrtstoletí. Z vytrvalé práce skupiny dobrovolníků se vytvořila profesionální síť poskytovatelů, která se stala důležitou složkou v systému péče o rodinu s postiženým dítětem. Děkuji všem zúčastněným za dosavadní práci a přeji i nadále hodně úspěchů.

 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph. D.
děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích